Print deze pagina

Arbeidsethos en ethiek

U heeft binnen uw bedrijf te maken met ethiekproblemen. Ethiekproblemen kunnen zeer divers zijn. Van overmatig internet en telefoongebruik voor privédoeleinden tot het overmatig gebruiken van bedrijfsmiddelen voor privézaken en zelfs het meenemen van bedrijfsproducten naar huis.

Daarnaast kunnen de problemen ook te maken hebben met arbeidsethos. Is te laat komen of eerder weggaan routine geworden? Duurt de koffiepauze gemiddeld een uur? Soms komt het voor dat de cultuur binnen het bedrijf of een afdeling ongewenst is geworden. Wordt het normaal gevonden uitgebreid te roddelen of zelfs te pesten op de werkvloer? Is er een cultuur ontstaan, waarin het “not-done” is hard te werken of extra je best te doen?

Onze unieke methode legt de problemen bloot en zorgt, met een bijzondere aanpak, voor
verandering door intrinsieke motivatie van en vanuit het personeel. Lees onze methode voor een effectieve gedragsverandering die positief geaccepteerd zal worden door uw personeel. 

En wat maakt onze aanpak nu zo uniek? Lees hier een praktijkvoorbeeld 

Meer achtergrondinformatie over arbeidsethos en ethiek leest u in de artikelen over fraude en pesten.