Print deze pagina

Bezuinigingen

Advies voor het doorvoeren van bezuinigingen

Uw organisatie moet bezuinigen. Bezuinigingen brengen een negatieve boodschap, onzekerheid, onrust en onbegrip te weeg bij het personeel, ongeacht hoe helder u de noodzaak tot bezuinigen heeft toegelicht. Bezuinigingen in uw bedrijf kunnen negatieve gevolgen hebben voor uw bedrijfsimago en de motivatie van uw personeel. Zeker in de roerige en precaire tijd rondom bezuinigingen is het van groot belang, dat het imago van het bedrijf geen schade oploopt en de productiviteit van het personeel zo snel mogelijk weer op volle kracht is. De juiste keuzes maken waar de bezuinigingen het beste kunnen worden doorgevoerd en het draagvlak voor deze keuzes onder uw personeel zo groot mogelijk te laten zijn, voorkomt veel onnodige kosten en schade.

U bent op zoek naar effectieve bezuinigingen, maar u wilt geen langdurige onderzoeken afwachten of lijvige adviesrapporten ontvangen. U wilt grondig en snel duidelijkheid met input vanaf de werkvloer. U krijgt bij ons een bondige en heldere analyse van de bezuinigmogelijkheden. Met een hands-on implementatie, die organisatiebreed gedragen en geaccepteerd wordt. En natuurlijk met een financiële doorberekening van de te verwachten Return on Investment bij het implementeren van ons advies voor uw organisatie. En dat alles binnen korte doorlooptijden!  Lees onze unieke methode om dit te bereiken !

Advies na het doorvoeren van bezuinigingen

Uw organisatie heeft bezuinigingen doorgevoerd, maar deze hebben niet het gewenste resultaat gegeven. Financieel of organisatietechnisch. De negatieve effecten van de bezuinigingen op uw organisatie en personeel zijn groter dan verwacht. De bezuinigingen waren noodzakelijk en u kunt niet zomaar zaken ongedaan maken. U wilt onderzoeken, hoe u wel de bezuinigingen financieel kan laten doorgaan, maar de negatieve effecten kan beperken. U wilt draagvlak voor de bezuinigingen onder het personeel, zodat de motivatie en productiviteit van uw personeel verbetert en de imagoschade van uw bedrijf beperkt blijft.

Onze unieke methode legt de problemen van de bezuinigingen op de werkvloer bloot en zorgt, met een bijzondere aanpak, voor verandering door intrinsieke motivatie van en vanuit het personeel. Lees onze methode voor een effectieve gedragsverandering, die positief geaccepteerd zal worden door uw personeel. En natuurlijk met een financiële doorberekening van de te verwachten Return on Investment bij het implementeren van ons advies voor uw organisatie.

Lees ons praktijkvoorbeeld om onze unieke methode te leren kennen!


Vorige pagina: Onderprestatie
Volgende pagina: Arbeidsethos en ethiek